VITES


RESTSTROMEN ALS GRONDSTOF VOOR WAARDEVOLLE PRODUCTEN


Kringwinkels hebben heel wat reststromen. Het afvoeren van reststromen kost geld. Slaag jij er in om de reststromen om te zetten tot waardevolle producten?

 

Er zijn tal van mogelijke creatieve toepassingen voor reststromen bij kringwinkels.
Een voorgestelde casus is het ontwikkelen van een kapstok op basis van de reststromen van de kringwinkels. In deze winkels zijn er massale hoeveelheden kapstokken in omloop. Ze zijn van plastic gemaakt en breken snel.


Verwachte resultaten


  • Ontwikkel een alternatieve sterke kapstok van papier, geperst textiel, een mix van kunststof en textiel …
  • Bekijk eveneens met de opdrachtgever hoe deze kapstok kan geproduceerd worden op een laagdrempelige manier (kosten, opleiding personeel …)


Praktisch


  • Geschikt voor een team van ca. 2 studenten (bachelor- en masterniveau)
  • Geschatte tijdsduur van 12 weken (1 semester)


Ingediend door www.dekringwinkel.be/vites

CRITERIA WAAR JE AAN MOET VOLDOEN

PROJECT DOMEINEN


kunststoffen

vormgieten

3D ontwerpen

VEREISTE VOORKENNIS


materialenleer

3D tekenen

composieten

VEREISTE VAARDIGHEDEN


creatief

prototyping (hands-on)

ondernemend

design thinking