Amfibie drone

AMFIBIE DRONE

Ontwerp een drone die kan vliegen, rijden, varen en als neusje van de zalm kan duiken. Een uitdaging voor mensen die gefascineerd zijn door transformers.


Breng al het goede van verschillende vervoersmiddelen samen in deze challenge. Transformeer je drone tot vliegtuig, drone, auto, boot en voor de toppers ook tot vis.

Verticaal opstijgen, horizontaal vliegen, rijden op de grond en varen als een boot. En voor de echte doordrijvers duiken en zwemmen als een vis.

Er wordt een bewegend 3D software ontwerp verwacht van het concept. Een concept dat uitvoerbaar is en dus werkelijk gerealiseerd kan worden. Deze challenge kan in een vervolg fase ook werkelijk gebouwd worden.

VERWACHTE RESULTATEN


Er wordt een bewegend 3D software ontwerp verwacht van het concept. Een concept dat uitvoerbaar is en dus werkelijk gerealiseerd kan worden. Deze challenge kan in een vervolg fase ook werkelijk gebouwd worden.

PRAKTISCH


  • Geschikt voor een team van 2 studenten (bachelor- en masterniveau)

  • Geschatte tijdsduur van 2 semester (er kan gestart worden tijdens het academiejaar)


Ingediend door cocoon2440, www.cocoon2440.be

CRITERIA

PROJECTDOMEINEN


3D tekenen en animeren

Aerodynamica

Programmeren

Mechanica

Bewegingsleer

VEREISTE VOORKENNIS


Elektronische sturingen

Mechanica

Materialenkennis

Elektronica

VEREISTE VAARDIGHEDEN


Creatief

Out of the box thinking

Analytisch denken

Ondernemend